Kontakt

 • Základná škola Kalinkovo
  Kalinkovo 194, 900 43
 • +421-2-45989191
Sobota 23. 9. 2017

Školský rok 2016/2017

Rok čitateľskej gramotnosti.

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

vítame vás na nových stránkach Základnej školy Kalinkovo.

Tešíme sa, že vás môžeme aj takouto formou pravidelne informovať o každodennom živote, ale aj o novinkách na našej škole. Tieto stránky sú výsledkom spoločného úsilia školy. Veríme, že vám pomôžu pri hľadaní informácií týkajúcich sa štúdia u nás a priblížia dianie a život na našej škole.

 

ZRPŠ

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárnu schôdzu ZRPŠ a triedne aktívy,

ktoré sa uskutočnia v budove školy

dňa 11.septembra 2017, t.j. pondelok o 17:00 hod.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

PROGRAM PLENÁRNEHO ZASANUTIA ZRPŠ 

 • Odsúhlasenie poplatkov na šk. rok 2017/2018
 • Doplňujúce voľby do rady školy a ZRPŠ
 • Prerokovanie koncepcie rozvoja školy – otvorenie piateho ročníka, postupný prechod na plnoorganizovanú školu za prítomnosti zastupujúceho starostu
 • Rôzne, diskusia

 

17:30 – triedne aktívy v jednotlivých triedach

Aktuality

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kalinkovo
  Kalinkovo 194, 900 43
 • +421-2-45989191

Fotogaléria