Kontakt

 • Základná škola Kalinkovo
  Kalinkovo 194, 900 43
 • +421-2-45989191
Utorok 16. 10. 2018

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

vítame vás na nových stránkach Základnej školy Kalinkovo.

 

 

Aktuality

 • Aj v tomto školskom roku pokračujeme v odbere ovocných desiat od Dobrých jabĺk. Žiaci dostávajú v priebehu celého roka sezónne ovocie, ktoré im pani učiteľky umývajú a krájajú. Program sa realizuje s finančnou podporou EÚ a zriaďovateľa školy.

 • OZNAM

  Riaditeľka Základnej školy, Školská 194, Kalinkovo, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje na deň 29.10.2018

  riaditeľské voľno

  z organizačných dôvodov.

 • V školskom roku 2018/2019 sú pre žiakov pripravené nasledovné krúžky:

  Z každého rožku trošku - záujmový útvar je určený pre žiakov prvého ročníka. Náplňou tohto krúžku je venovanie sa rozmanitým činnostiam, ktoré prinášajú deťom radosť, uvoľnenie, zábavu, nové vedomosti, poznanie, rozvoj zručností a prinášajú im zmysluplné trávenie voľného času. V rámci nášho krúžku pripravujeme pre žiakov pestré a príťažlivé činnosti, ktoré sú zamerané na pohybové aktivity, záujmové činnosti, záujmové vzdelávanie, poskytovanienových podnetov, získavanie nových vedomostí a návykov, rozvíjanie komunikačných schopností a podobne.

 • Milí rodičia, pozývame Vás na prvý triedny aktív ZRPŠ, ktorý sa uskutoční dňa 13.9.2018 o 17:00. Tešíme sa na stretnutie.

 • Tešíme sa na vás!!!

  Slávnostné otvorenie školského roka bude 3.9.2018 o 8:30 na školskom dvore. Prváčikovia pôjdu spolu s rodičmi do triedy , cca do 10:00. Ostatní žiaci budú mať so svojimi triednymi učiteľkami triednické hodiny (bez rodičov) a odchádzajú domov o 9:30. Školský klub detí a školská jedáleň fungujú od 4.9.2018.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Kalinkovo
  Kalinkovo 194, 900 43
 • +421-2-45989191

Fotogaléria