• Novinky

     • Ako v septembri?

      Priebeh vyučovania počas rekonštrukcie budovy školy

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia. Škola je vysťahovaná a pripravená na rekonštrukciu. Ďakujeme rodičom, ktorí prišli fyzicky pomôcť aj celému kolektívu zamestnancov. Odhadovaná dĺžka stavebných prác sú minimálne tri mesiace, s prácami sa začína už v júli.

     • Sťahovanie základnej školy

      Základná škola v Kalinkove rozširuje svoje kapacity a zároveň realizuje prestavbu už existujúcich priestorov v škole. Cieľom je zvýšiť kapacitu základnej školy a priestory obnoviť tak, aby sa vytvorilo estetické a moderné prostredne na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov.

      V areáli školy už prebiehajú stavebné práce. Práce v interiéri začnú začiatkom letných prázdnin. Sťahovanie školy zabezpečí obec Kalinkovo. Aby sme urýchlili prestavbu, chceme požiadať o pomoc pri sťahovaní aj rodičov. Touto cestou chceme poprosiť rodičov o pomoc na plánovanej brigáde, ktorá sa uskutoční v dňoch 30.6 a 1.7.2022 od 9,00 hod. do 13,00 hod. Pre žiakov z prvého stupňa vieme dňa 30.6.2022 zabezpečiť dozor pre nápomocných rodičov, a to v čase od 9,00 do 13,00 hod. V prípade, že máte záujem pomôcť škole, poskytnite informáciu triednemu učiteľovi.

     • Gratulujeme!

      Veľká gratulácia patrí naším prváčkam, ktoré sa dňa 16.6.2022 zúčastnili tanečno-choreografickej súťaže konanej v Maďarsku. Získali úžasné druhé miesto v mini kategórii. Rovnako gratuluje ja Vanese Gavaľovej žiačke 6. ročníka za 2. miesto v Show - Kleopatra a 3. miesto v Disko - Bad guy.

     • Hurá von!

      Pobyt vonku a s ním spojené aktivity pomáhajú deťom pri učení. Takto to zvládli naši prváci na hodine matematiky a slovenského jazyka.

     • Malkia Park

      Dňa 8.6.2022 navštívili deti v rámci ŠKD Malkia park v Orechovej Potôni. Ako sa deti dozvedeli, cieľom tejto ZOO je zachraňovať zvieratá, o ktoré sa ľudia nedostatočne alebo nevhodne starajú. Deti mali možnosť vidieť mačkovité šelmy, medvede, surikaty, lamu a mnoho ďalších cudzokrajných aj domácich zvierat. Všetky zvieratká mali dostatočne veľké výbehy, je o nich naozaj dobre postarané. Na konci prehliadky sme sa ešte občerstvili a pohrali sa na preliezačkách. Výlet sa nám veľmi páčil a určite sa do Malkia Parku ešte vrátime.

  • Zvonenia

   Sobota 13. 8. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Kalinkovo
   • zs.kalinkovo@gmail.com
   • kancelária - 02/45989191
   • Školská 194, 900 43 Kalinkovo Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje