• TLAČIVO- čestné prehlásenie zákonného zástupcu- tu na stiahnutie

   CV_ZZ_od_9.2.2021.docx

   Ak nemáte možnosť tlačivo doma vytlačiť, dostanete ho ráno pri vstupe do školy. 

    OTVÁRAME!

   Oznamujeme, že od 9.2.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie v ročníkoch 1.-4. na našej ZŠ. Všetky potrebné informácie a pokyny nájdete v príspevku nižšie- MANUÁL

    

    • Občianske združenie ZŠ a MŠ Kalinkovo - prosí aj tento rok rodičov a podporovateľov školy, aby nám darovali finančné prostriedky, ktoré budú použité na zlepšenie podmienok žiakov v škole. Z darovaných peňazí kupujeme žiakom športové vybavenie a učebné pomôcky. Tlačivo na poukázanie 2% z daní nájdete v sekcií Dokumenty. Ďakujeme.
  • Novinky

     • Jarné prázdniny

      19. 2. 2021

      V týždni od 1.3. do 5.3.2021 budú v bratislavskom kraji jarné prázdniny. Posledný deň školského vyučovania je 26.2.2021 piatok. Nástup po prázdninách bude dňa 8.3.2021 v pondelok. Prosíme, aby ste sledovali pred nástupom do školy aktualizované pokyny na stránke školy, aby sme vás vedeli informovať o prípadných zmenách.

     • Informácie k vyučovaniu v dňoch 15.2.-19.2.2021

      12. 2. 2021

      V týždni od pondelka 15.2. pokračujeme vo vyučovaní podobne ako tento týždeň

      Vážení rodičia, pokračujeme v kombinovanom vzdelávaní. Neúčasť žiakov 1.-4. ročníka v škole sa naďalej považuje za ospravedlnenú absenciu, ale máte povinnosť zapojiť ich do dištančnej online výuky. Pre deti, ktoré chodia do školy- platia všetky pokyny z manuálu (čítaj nižšie). Cez víkend IBA v sobotu od 8:00 do 20:00 bude pred kultúrnym domom k dispozícii mobilné odberové miesto. Netreba sa objednávať. Pri nástupe do školy v pondelok ráno 15.2.2021 musíte ZNOVA predložiť nové čestné prehlásenie zákonného zástupcu (na stiahnutie viď vyššie) ako aj písomné potvrdenie o negatívnom teste jedného z rodičov, ktorý býva v jednej domácnosti s dieťaťom, alebo potvrdennie o prekonaní Covidu. Pri splnení podmienok môžu prísť do školy aj deti, ktoré minulý týždeň nechodili. ŠKD zabezpečujeme pre žiakov ročníkov 1.-3., podmi

     • Manuál pre rodičov od 9.2.2021

      5. 2. 2021

      Prosíme rodičov, aby si podrobne prečítali usmernenia riaditeľky školy k otvoreniu školy od 8.2.2021

      Organizačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania na ZŠ Kalinkovo od 9.2.2021 sme vypracovali s ohľadom na kľúčové ciele:

      • Neohroziť zdravie žiakov a zamestnancov školy (minimalizovať riziká)
      • Naplni
     • Nástup do školy 1.stupeň od 8.2.2021 - 1.časť

      5. 2. 2021

      Postupne budeme v priebehu dnešného dňa uverejňovať informácie k otvoreniu školy.

      Zriaďovateľ školy zabezpečí testovanie formou mobilného odberného miesta dňa 6.2.2021 od 8:00 do 20:00. MOM bude na parkovisku pri Základnej škole Kalinkovo, Školská ulica. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý s dieťaťom žije v spoločnej domácnosti. Je možné, aby ste si dali bezplatne a dobrovoľne otestovať aj svoje dieťa - žiaka ZŠ, ktorý chce od pondelka nastúpiť do školy. Deti a rodičia budú pri testovaní uprednostnení. E. Holeková

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   • Utorok2. 3. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje